Let's connect!

Όροι χρήσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος μας εναρμόνισε  την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του με βάση το ισχύον πλαίσιο και συλλέγει και επεξεργάζεται ενδεικτικά δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΦΜ, αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, e-mail, τηλέφωνο κ.α.

Επισημαίνεται ότι διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς μας. Καταρχήν λοιπόν τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας από οποιαδήποτε αιτία σχέσεως. Συνεπώς μετά το πέρας αυτής προβαίνουμε σε διαγραφή τους. Μόνο κατ’ εξαίρεση θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μετά τη λήξη αυτής και συγκεκριμένα

  1. Για στατιστικούς σκοπούς
  2. Πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε νομοθετικά επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μας
  3. Δεδομένα που είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών μας αξιώσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και την εξασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας των επισκεπτών, χρησιμοποιούμε πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας (cookies) τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers και επιτρέπουν την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη.

Στον διαδικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές των διαδικτυακών τόπων να βελτιώνουν το περιεχόμενο των ιστοτόπων και cookies τα οποία βοηθούν να εμφανίζεται εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί όποτε το θελήσει να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) και να διαχειριστεί τη λειτουργία των cookies (εναντίωση χρήσης cookies, διαγραφή cookies κ.λπ).

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  ΕΕ 2016/679

Σύμφωνα με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων διαθέτετε τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματα :

1. Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από τον φορέα μας, δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα και στις σχετικές με την επεξεργασία τους πληροφορίες, καθώς και δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των Δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

2. Δικαίωμα Διόρθωσης

Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των Δεδομένων σας, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

3. Δικαίωμα Διαγραφής

Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων σας. Θα ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα: α) Εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

β) Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (βλ. κατωτέρω).

γ) Εάν τα Δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

δ) Εάν τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος, εάν η επεξεργασία των Δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, για στατιστικούς σκοπούς ή για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.

4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Δικαίωμα να επισημάνετε τα Δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:

α) Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να την επαληθεύσουμε.

β) Όταν η επεξεργασία γίνεται αντίθετα στις ισχύουσες νομικές διατάξεις και ζητάτε, αντί της διαγραφής, των περιορισμό της χρήσης των Δεδομένων.

γ)Όταν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (βλ. κατωτέρω ), έως ότου επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

5.Δικαίωμα στη φορητότητα

Δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους τόσο σε εσάς ή και σε άλλο πρόσωπο, που θα διενεργήσει την επεξεργασία τους.

6.Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε:

α) Στην επεξεργασία των Δεδομένων που διενεργείται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα, εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία αυτή  είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.

β) Στην επεξεργασία των Δεδομένων που διενεργείται για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

γ) Στην επεξεργασία των Δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται δωρεάν. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Δήμου μας, καθώς και για την άσκηση των ως άνω αναφερόμενων και περιγραφόμενων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου μας κο Βλάχο Απόστολο στο email dpo@prostasiadedomenon.gr ή  μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 211 11 33583.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, θα προβούμε άμεσα σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση ολική ή μερική του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Παράλληλα, για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.